AdobeStock_161590121_edited.jpg

Soups (32oz)

Ukrainian borsch ........................... 7.99 ea


Chicken meatball soup .................. 7.99 ea

 

Pea soup with smoked meat ..........7.99 ea

 

Kharcho soup with beef ................ 7.99 ea


Spring soup with spinach .............. 7.99 ea

Mushroom Noodles ..................... 8.99 ea

 

Shurpa with lamb ......................... 8.99 ea

 

Fish soup  “Uha” .......................... 7.99 ea

 

Okroshka ......................................7.99 ea

 

Beet Soup .................................... 7.99 ea